Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách z.s.

Ilustrační foto Více informací

 

 

Název:   Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách z.s.
Sídlo:   Elišky Peškové 17, 150 00 Praha 5
IČ:   00380440
DIČ:   CZ00380440
   

Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách je dobrovolným občanským sdružením občanů i právnických osob, majících zájem se aktivně podílet na zlepšování péče o občany postižené cévní mozkovou příhodou anebo ohrožené vznikem této choroby. Sdružení CMP bylo založeno dne 3.5.1990.

Základním cílem činnosti Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách je zlepšování péče o občany postižené cévní mozkovou příhodou , o občany ohrožené vznikem této choroby a o občany s jiným poškozením zdraví se symptomatickými příznaky obdobnými poškození CMP.

K naplnění tohoto cíle Sdružení CMP zejména :

  • • zřizuje a provozuje kluby a komunitní centra pro tyto nemocné
  • • zajišťuje poskytování zdravotního, sociálního, právního a ekonomického poradenství pro nemocné a jejich rodinné příslušníky
  • • pořádá odborné přednáškové a konzultační akce, kulturní, vzdělávací, výukové a společenské akce pro nemocné a jejich rodinné příslušníky
  • • zajišťuje vydávání tiskovin, publikací a zpráv souvisejících s CMP
  • • obhajuje oprávněné zájmy nemocných
  • • podílí se na přípravě právních předpisů a připomínkovém řízení k navrhovaným právním předpisům týkajících se zdravotně postižených
  • • organizuje rekondiční pobyty pro své členy, nemocné CMP a jejich rodinné příslušníky, anebo osoby ohrožené vznikem CMP
  • • poskytuje sociální služby

 

 

Kontaktujte nás

!FIRMA
Ulice Nejedlého 123
Město nad Labem 595 03

E-mail: !EMAIL
Tel.: !TELEFON


Zvětšit mapu