Poradna

Nejčastěji kladené otázky  • Prevence cévní mozkové příhody

   • Všichni moji předkové zemřeli právě na cévní mozkové příhody a já sama mám sklon tvořit křečové žíly. Domnívám se dokonce, že jedna kratičká příhoda mě již postihla. Chtěla bych vědět, zda existuje nějaká preventivní léčba (kromě cvičení a diet), třeba medikamentózní apod. [nahoru ]

    Nejdůležitější součástí primární prevence cévní mozkové příhody je optimální životospráva. Uvádíte, že ve Vaší rodině byla úmrtí na CMP - tady by bylo důležité vědět, v jakém věku a na jaký typ Vaši předkové zemřeli - předpokládám, že to byla tzv. ischemická CMP - tedy z nedokrevnosti. Dále píšete, že jste sama již jakousi příhodu prodělala - opět by bylo nutné upřesnit o co přesně šlo a jestliže se např. jednalo o tzv. TIA - tedy transientní ischemickou ataku - tedy jakési varování, že by v budoucnu CMP mohla přijít, pak by se u Vás již jednalo o tzv. sekundární prevenci, která by vyžadovala léčbu spočívající v ředění krve - většinou se podávají léky jako je např. Anopyrin, tedy acetylosalicylová kyselina. Tuto léčbu by měl indikovat lékař, aby zvážil, zda u Vás nejsou rizika např. zvýšené krvácivosti či vředová choroba žaludku apod. Dále je v současné době možnost užívat přípravky na přírodní bázi - extrakty z ginko biloba, které lehce rozšiřují cévy v mozku a tím zlepšují prokrvení. Jiná situace by ovšem nastala, pokud by se ve Vaší rodině vyskytla příhoda s krvácením - tzv. subarachnoidálním, kdy dojde k prasknutí vrozeně nedostatečné stěny cévní - pak byste mohla být rodinně zatížena touto anomálií a zde by byl postup odlišný - spočíval by ve vyšetření cév mozku k odhalení této malformace - nejlépe provedením CT angiografie či magnetické rezonance.
  • Iktové jednotky

   • Jak se zachovat při náhlé mozkové příhodě, kde jsou v Praze a poblíž Nymburku dostupné iktové jednotky. Již jednou jsme to potřebovali, ale nakonec to proběhlo uvedenou zdlouhavou cestou a měli jsme štěstí, že to dobře skončilo. nahoru ]

    Iktové jednotky - tedy pracoviště intenzivní péče specializující se výhradně na léčbu akutní cévní mozkové příhody v ČR postupně vznikají a tedy titulem iktová jednotka se může honosit jen pár z nich. Nicméně jsou postupně budovány, většinou v místech, kde jsou snižovány počty či rušeny místa jednotek intenzivní péče nebo jsou vytvářeny jako součást neurologických klinik. V této době by se daly označit za iktové jednotky i neurologická oddělení intenzivní péče, kde je poskytovaná tzv. trombolytická léčba a jsou zapojeny do evropského monitorovacího systému SITS, ale na kterých probíhá léčba i jiných akutních neurologických onemocnění. Seznam nemocnic poskytujících tuto léčbu je v naší příloze užitečných kontaktů. Pokud voláte RZS měl by dispečink být informován, že se jedná o možnou akutní CMP a rajonizaci dispečink zná. Význam dopravení pacienta na iktovou jednotku má zejména tehdy, když je ověřená doba začátku příznaků CMP v řádu max. několika desítek minut a tedy, že se jedná o čerstvou CMP, kde pak velkou roli hraje doba k zahájení léčby tzv. trombolýzou, tedy podáním látky rozpouštějící krevní sraženinu. Možnost podání této léčby je do 3 hodin od počátku příznaků. Pokud je doba delší než 6 hodin, pak se postupuje jinými léčebnými metodami, které jsou dostupné na běžných neurologických či interních JIPech, event. se pacient předá např. k dalšímu řešení třeba na neurochirurgické pracoviště.
  • Po cévní mozkové příhodě

   • Kam se obrátit, když má člověk po mrtvici postiženou řeč? nahoru ]

    Postižení řečových center jsou velmi častým následkem cévní mozkové příhody. Může dojít buď k postižení výslovnosti ( dysartrie ) nebo vyjadřování (afazie ) – například postižený ví, co chce říci, ale nemůže to vyjádřit, hledá slova, řeč není plynulá apod., nebo naopak porozumění řeči druhých i vlastnímu projevu. Také čtení a psaní nebo počítání jsou velmi často poškozeny.

    Léčbou těchto poruch se zabývají logopedi. Jejich seznam v jednotlivých městech najdete na stránkách Asociace klinických logopedů - www.klinickalogopedie.cz

    Občanským sdružením, které pomáhá lidem s poruchami řeči je KLUB AFASIEhttp://afasie.wz.czhttp://www.volny.cz/afasie
  • Jaké jsou možnosti rehabilitace po cévní mozkové příhodě? nahoru ]

   Výhradně na rehabilitaci po CMP se specializuje Rehabilitační ústav Chotěboř - nedaleko Chrudimi - více informací najdete na www.rehustav.cz - Dalšími rehabilitačními zařízeními s komplexní péčí pro pacienty po CMP jsou např.Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé Luže-Košumberk -www.hamzova-lecebna.czLéčebné a rehabilitační středisko Chvaly –www.lrs-chvaly.czRehabilitační ústav Kladruby u Vlašimi –www.rehabilitace.czRehabilitační ústav Hrabyněwww.ruhrabyne.cz čiVojenský rehabilitační ústav Slapy 252 08 Slapy n/Vltavou tel.: 257 750 071 (zde je čekací doba cca 3/4 roku). 

   Základní péče je hrazena pojišťovnou, pobyt v těchto ústavech je na několik týdnů – v průměru kolem 10ti. Podrobnější informace o přijetí jsou na příslušných webových stránkách. Další možností jsou tzv. LDN - léčebny následné péče, nejlépe Vás bude informovat sociální pracovnice. Zde je pobyt také hrazen pojištovnou, maximálně na 3 měsíce. 

   Pokud je pacient v natolik dobrém stavu, že je z nemocnice propuštěn do domácího ošetřování, pak je nutné kontaktovat praktického lékaře a domluvit se na dalším postupu - praktický lékař má možnost na napsat tzv. domácí péči, která také může zahrnovat rehabilitační cvičení - i několikrát týdně, zde záleží na tom, zda jsou v místě bydliště agentury tuto péči nabízející. 

   Dále pak praktický lékař může vypsat žádost o lázeňskou péči. Komplexní lázeňskou léčba je poskytována na doporučení neurologa nebo rehabilitačního lékaře, co nejdříve po odeznění akutního stadia, opakovanou léčbu do 24 měsíců po vzniku onemocnění, u pacientů se závažným postižením, kde lze očekávat od RHB další zlepšení funkce. 

   Je nutné vyjádření internisty zda je možné zatížení léčebnou rehabilitací z hlediska srdečně-cévního aparátu. 

   Omezením lázeňské léčby je opakování CMP více než 2x, nebezečí embolizace, srdeční nedostatečnost, těžká porucha řeči ve smyslu zejména špatného vnímání pokynů. 

   Lázně s indikací VI/5 - Dubí www.lazneteplice.cz, Janské Lázněwww.janskelazne.com, Karviná www.darkov.cz, Velké Losiny www.lvl.cz, Vrážwww.lazne-vraz.cz, Mšené www.msene.cz.

   Sdružení CMP pořádá 14ti denní pobyty pro pacienty i jejich rodinné příslušníky, více info na www.sdruzenicmp.cz

Kontaktujte nás

!FIRMA
Ulice Nejedlého 123
Město nad Labem 595 03

E-mail: !EMAIL
Tel.: !TELEFON


Zvětšit mapu