Výzkum a vývoj podpůrných sítí a informačních systémů pro neformální pečující o osoby po cévních mozkových příhodách

 

Sdružení CMP v roli aplikačního garanta projektu spolupracuje s Ostravskou univerzitou na výzkumu a vývoji podpůrných sítí a vývoji informačních

systémů pro rodinné a ostatní pečující o blízké po CMP v domácím prostředí.

Cílem projektu je v propojení technické a netechnické sféry výzkumy vytvořit informační systémy pro neformální pečující o osoby po cévních mozkových příhodách (NPC)

využívající moderní informační technologie, které uživatelům umožní získat relevantní, včasné a propojené informace o podpůrných sítích pro prevenci jejich možné sociální

izolace a exkluze, fyzického a psychického vyčerpání, poruch zdraví a dalších rizikových faktorů v souvislosti s jejich náročnou životní situací. Informační systémy (IS)

přispějí i ke zlepšení informovanosti o podpůrných systémech cílové skupiny projektu napříč dalšími subjekty dlouhodobé péče zejména subjekty veřejné správy, sdružení

praktických lékařů ad. Záměrem projektu je formou agilního vývoje software vytvořit a ověřit pilotní model IS-NPC v Moravskoslezském kraji, který lze následně aplikovat

i v jiných krajích a/nebo na jiné cílové skupiny neformální péče.


Bližší informace o projektu viz https://visnep.osu.cz/

Web pro neformální pečující o blízké po CMP viz
https://www.cmp-radce.cz/

Kontaktujte nás

!FIRMA
Ulice Nejedlého 123
Město nad Labem 595 03

E-mail: !EMAIL
Tel.: !TELEFON


Zvětšit mapu