WAKE-UP - mozková mrtvice - nová metoda

Mrtvice je mozkový inzult

Aby mohl tvůj mozek pracovat, potřebuje konstantní dodávku krve, která dodává životně důležité živiny a kyslík do mozkových buněk.  Mrtvice nastává když dodávka krve do části mozku je přerušena a mozkové buňky jsou buď poškozeny nebo odumřou.

V nejzávažnějších případech může být cévní příhoda fatální nebo může způsobit dlouhodobou neschopnost.

Mozkové mrtvice jsou náhlé a mají okamžitý efekt.

Osoba může ztratit citlivost, zeslábnout nebo může být paralyzována na jedné straně těla.  Může začít mumlat a být pro ni těžké najít slova nebo rozumět řeči.  Někteří lidé ztratí zrak nebo mají rozmazané vidění.  Jiní jsou zmatení nebo nejistí. 

Mrtvice je vždy urgentní zdravotní stav.

Je důležité být schopen rozpoznat příznaky mrtvice a okamžitě zajistit pomoc.

Jaké terapie jsou k dispozici pro pacienty s akutní mrtvicí?  Alteplase (tPA) je jediný thrombolytický přípravek v současné době licensovaný pro použití v ranné fázi ischemické mrtvice.  Může být použit jenom u vybraných pacientů z důvodu nežádoucího krvácení při rozpouštění krevní sraženiny.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Může být urgentní ošetření rozšířeno i na ty, kteří se s mrtvicí probudí?

WAKE UP/ KLINICKÁ STUDIE při probuzení – Nová příležitost pro pacienty s akutní mrtvicí

Kolem 20% mozkových iktů nastává během spánku.  Pro pacienty kteří se probudí se symptomy mrtvice, jediné schválené ošetření – podání přípravku tPA, rozpouštějícího krevní sraženiny – není k dispozici.  V současné době, tPA bylo prokázáno jako efektivní pouze když je podáno do 4,5 hodin po začátku symptomů iktu, protože je obava z rizika krvácení pokud je ošetření provedeno později.  Pokud je čas začátku mrtvice neznámý, jako u pacientů kteří se s mrtvicí probudí, pacienti nemohou lék dostat.

WAKE-UP je významná klinická studie financovaná Evropskou unií, která testuje bezpečnost a efektivnost léčby pomocí tPA u pacientů kteří se probudí s mrtvicí.  Klinická studie bude používat zobrazování Magnetickou rezonancí (MRI) k identifikaci pacientů, kteří jsou pravděpodobně v 4,5 hodinovém časovém úseku a lék pro ně proto může být vhodný.

Většina cévních příhod je způsobena tím že krevní sraženina přeruší dodávku krve do některé oblasti mozku.  Jestliže mozková tkáň má nedostatek kyslíku po příliš dlouhou dobu, mozkové buňk začnou odumírat, což má za následek trvalé poškození a potenciální dlouhodobou ivaliditu.

Podání tPA pacientům brzy po tom co se symptomy cévní příhody projeví, může znovuotevřít zablokovanou tepnu, obnovit tak důležitý průtok krve a snížit poškození mozku z toho vyplývající.  Toto ošetření je velmi účinné/efektivní: pokud je tPA podáno během 4,5 hodin, o 10% vice lidí se z mrtvice plně zotaví a přibližně třetina ošetřených pacientů má lepší výsledky (tělesných) funkcí než ti co lék nedostali.

Tým WAKE-UP, koordinovaný Dr. Christianem Gerloffem z University Medical Center v Hamburgu, Německo, vyvinuli metodu použití mozkového zobrazování MRI která určí před jak dlouhou dobou iktus započal.  V pilotní zkoušce  543 pacientů se známým začátkem mrtvice, partneři WAKE-UP shledali, že 80-90% pacientů ukazujících určitý MRI obraz, mělo začátek mrtvice během 4,5 hodin.

Evropská komise rozpoznala enormní potencíál tohoto diagnostického skenu.  Tým obdržel téměř €12milionů na financování randomizované klinické zkoušky 800 pacientů ve 40 centrech v Německu, Belgii, Dánsku, Velké Británii, Francii a Španělsku.

Pacienti probouzející se se symptomy mrtvice, kteří se dostaví do jedné z účastnících se nemocnic budou vyšetřeni pomocí specifického MRI a, pokud skeny jejich mozku ukáží správný obraz indikující že jsou méně než 4,5 hodiny od začátku iktu, budou zahrnuti do studie.  Pacienti budou náhodně určeni zda dostanou buď tPA nebo placebo lék a pak budou porovnáni, aby se ukázalo která skupina si vede dlouhodobě lépe.

Pokud tato MRI metoda může být použita k přesnému určení začátku u pacientů probouzejících se s cévní příhodou, odhaduje se že o 10.000 více pacientů v Evropě se každým rokem plně zotaví z mrtvice.  Mnohem vice pacientů přežije s nižší mírou neschopnosti v důsledku zpřístupnění akutního tPA ošetření.

SAFE je partnerem WAKE-UP a bylo zapojeno od začátku, aby se zajistilo že protocol zkoušky je v souladu s potřebami pacientů.  SAFE bude take hrát důležitou roli v šíření výsledků výzkumu a zdůrazňování jejich důležitosti pro klinickou praxi.

 

 

 

ZPRÁVY

Počet zúčastněných pacientů k 30.6.2014

K 30. červnu bylo ve WAKE-UP zapojeno 382 pacientů.  Z toho bylo 153 nahodile zařazeno do dvou skupin (jedné skupině podán tPA, druhé placebo) a 229 pacientů bylo odmítnuto (jejich MRI neukázal správný/požadovaný obraz).

Graf  

Modrá – vybraní pacienti

Oranžová – odmítnutí pacienti

Přerušovaná křivka – počet aktivních nemocnic, ve kterých zkouška probíhá (viz čísla vpravo na ose)

Kontaktujte nás

!FIRMA
Ulice Nejedlého 123
Město nad Labem 595 03

E-mail: !EMAIL
Tel.: !TELEFON


Zvětšit mapu