My jsme

 

Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách je dobrovolným občanským sdružením občanů i právnických osob, majících zájem se aktivně podílet na zlepšování péče o občany postižené cévní mozkovou příhodou anebo ohrožené vznikem této choroby. Sdružení CMP bylo založeno dne 3.5.1990.

Název:   Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách o.s.
Sídlo:   Elišky Peškové 17, 150 00 Praha 5
IČ:   00380440
DIČ:   CZ00380440
   

Orgány Sdružení CMP:

 • • valná hromada
 • • výkonný výbor
 • • výkonná rada
 • • revizní komise

Vedení Sdružení CMP

Předseda:    Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc.
Místopředseda:    Brigita Prokopenková
Jednatelka:    Drahoslava Kolací
   
    

Stanovy-scmp

Poslání, cíle a působnost

Základním cílem činnosti Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách je zlepšování péče o občany postižené cévní mozkovou příhodou , o občany ohrožené vznikem této choroby a o občany s jiným poškozením zdraví se symptomatickými příznaky obdobnými poškození CMP.

K naplnění tohoto cíle Sdružení CMP zejména :

 • • zřizuje a provozuje kluby a komunitní centra pro tyto nemocné
 • • zajišťuje poskytování zdravotního, sociálního, právního a ekonomického poradenství pro nemocné a jejich rodinné příslušníky
 • • pořádá odborné přednáškové a konzultační akce, kulturní, vzdělávací, výukové a společenské akce pro nemocné a jejich rodinné příslušníky
 • • zajišťuje vydávání tiskovin, publikací a zpráv souvisejících s CMP
 • • obhajuje oprávněné zájmy nemocných
 • • podílí se na přípravě právních předpisů a připomínkovém řízení k navrhovaným právním předpisům týkajících se zdravotně postižených
 • • organizuje rekondiční pobyty pro své členy, nemocné CMP a jejich rodinné příslušníky, anebo osoby ohrožené vznikem CMP
 • • poskytuje sociální služby

Základní principy

Činnost Sdružení CMP zachovává respektuje především zásady rovných podmínek pro všechny, zachovává profesionalitu a odbornost a pozitivní přístup, pochopení a trpělivost.

Práce v radách a komisích

 • • RK Rady seniorů České republiky

Členství v odborných společnostech

Dne 16.11.2006 se Sdružení CMP stalo členem The Stroke Aliance for Europe , SAFE, evropské organizace spojující nevládní neziskové organizace zabývající se pomocí pacientům po iktu. Vznikla v roce 2004 spojením 20 pacientských organizací z celé Evropy. SAFE je nositelem cílů iniciovaných v roce 2003 na Strategickém Workshopu v Bruselu při Evropském Parlamentu. Cílem a účelem členství je zvyšovat povědomí o CMP, podporovat preventivní opatření zabraňující vzniku CMP, vyhledávat ohrožené skupiny, koordinovat úsilí národních pacientských organizací v Evropě a v celkovém výsledku snížit úmrtnost a invaliditu spojenou s CMP.

Sdružení CMP se účastní Národního cerebrovaskulárního programu, spolupracuje s Českou nerologickou společností, je členem APZP a ICN.

Kontaktujte nás

!FIRMA
Ulice Nejedlého 123
Město nad Labem 595 03

E-mail: !EMAIL
Tel.: !TELEFON


Zvětšit mapu