Rekondiční pobyty

Rekondiční pobyty přispívají k aktivaci pacientů po CMP a jiné mozkové etiologie, každého účastníka se snaží naučit, jak na sobě cílevědomě pracovat a dosáhnout zlepšení fyzické a psychické kondice, změnit nebo zcela odstranit nepříznivý vliv onemocnění. V postrehabilitačním období má pacient možnost setkání s jinými, stejně postiženými pacienty. Výměna informací, zkušeností a další svépomocné aktivity jsou velice přínosné v překonávání následků onemocnění. Zdravotní tým se skládá z lékaře, fyzioterapeutů, ergoterapeutů, logopedů a psychologa.

Program začíná vždy v den příjezdu stručným vyšetřením a rozdělením pacientů do jednotlivých pracovních skupin. Při těchto pohovorech a vyšetřeních se zohledňuje u každého pacienta jeho momentální zdravotní stav, psychika, řečové defekty, ale i snaha po spolupráci a společenská aktivita. Každý den čtrnáctidenního rekondičního pobytu začíná rozcvičkou, pak následuje dopolední zaměstnání. V něm klienti cvičí ve skupinách, podrobují se individuální fyzioterapii, logopedickému výcviku, psychoterapii a dalším cvičením.

Odpoledne program pokračuje stejným odborným zaměřením, jeho součástí jsou i vycházky do blízkého okolí. Ty přispívají v nácviku pohybu v neznámém terénu, v dalším rozvoji samostatnosti, v interpersonální komunikaci a zapojování se do všedního života. V rámci společenských aktivit jsou pořádány besedy, přednášky a olympiáda.

 Nabídka rekondičních pobytů

Nabidka-rp-pro-2020

Přihláška na rekodniční pobyty

Prihlaska-rp-2020

Prikaz-k-uhrade-scmp

Kontaktujte nás

!FIRMA
Ulice Nejedlého 123
Město nad Labem 595 03

E-mail: !EMAIL
Tel.: !TELEFON


Zvětšit mapu