Cévní mozková příhoda

Mrtvice

Že je mrtvice rychlá, na to nás  upozorňují velmi často letáky, s nimiž se setkáváme kdekoliv. A také se hned ptají- a co vy ? Podíváme-li se na statistiky, ukazuje se, že osvěta vedená touhle cestou nijak významně na lidi nepůsobí: cévní mozková příhoda ročně postihne 370 lidí ze 100 000, denně zemře cca 30 lidí, 30%  onemocnělých zůstává trvale  nesoběstačnými. Jsou to vysoká čísla- a co s nimi ?

    V Praze 5 působí „Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách“, které spolu s místopředsedou Senátu PČR Ing. Z. Škromachem uspořádalo konferenci na téma Interoperabilita  zdravotní péče a péče následné. Vystoupili zde na slovo vzatí odborníci, kteří hovořili o CMP z hlediska svých specializací.  Doc.O. Švestková, PhD., přednostka Kliniky rehabilitačního lékařství 1.LF  UK a VFN , zdůrazňuje rehabilitaci jako nutnost k návratu schopností, aby se nadále snižovala dnešní 11-12 % disabilita. Paní Bc. Marie Hradilová, která spolupracuje se Sdružením CMP od roku 2006 ,hovořila mj. o tom, jak bylo nutné během 39  let její praxe přehodnotit a změnit způsob rehabilitace. Dnes musí na tom, aby člověk dokázal ovládat vlastní tělo, spolupracovat lékař, logoped, ergoterapeut, fyzioterapeut a psycholog, to kvůli ztrátám paměti, kognitivních funkcí a mnoha a mnoha dalšího. Také hovořila o ne nejvhodnějším vypomáhání si jednou francouzskou berlí i o tom, jak vhodné bylo, když se doma pletlo a háčkovalo- po levostranném postižení jde o nejlepší způsob rehabilitace  ruky.

    Demence ve stáří není nemoc, ale náš společný osud, pravil prof. P. Kalvach, CSc., a pokračoval rozsáhlým popisem různých poškození mozku  po CMP ;o ekonomické situaci poskytovatelů následné a dlouhodobé péče v roce 2014 a vztahu k úhradám v letošním roce se rozhovořil mj. MUDr.V.Volejník z Luže Košumberk.  Protože  CMP jsou z velké části ischemické (méně je krvácivých případů), prim.neurologického odd. nem. Jihlava MUDr. O.Škoda jednak apeloval na všechny, kdož mají vysoký tlak nebo fibrilace srdečních síní, aby na sebe byli opatrní- špatně fungující srdce vysílá tromby, které se mohou zachytit v cévě a způsobí její ucpání. Zřejmě v Jihlavě už dělají tzv. obnovení průchodu, jinak řečeno mechanické rekanalizování ucpané cévy, a hodlají zvýšit počet těchto léčebných postupů. Jak důležitá je péče o nohy u osob s CMP, přiblížila MUDr.Marie Součková- vyšetření se nazývá podiatrické a je nutné proto, že všechno, co nesprávně funguje( od palce na noze) se přesouvá jako velký problém směrem nahoru, až- i když se nám to může zdát neuvěřitelné- po bolest hlavy. Terminologii v rehabilitaci osvětlil prof. J.Pfeiffer, DrSc. Terminus technikus rehabilitace se prý začal používat v 1. světové válce v armádě USA, pak byly nějaké nesouhlasné hlasy, jak to bývá ,že jde o amerikanismus, ale nyní jde o koordinovaný a propracovaný program, který není jen cvičením. Jeho cílem- a vyplynulo to ze slov všech přednášejících- je pomáhat lidem natolik, aby byli schopni žít doma a být soběstační. Vraťme se k otázce zpočátku- co s tím ?  Iktová centra a nemocniční servis,léky,rehabilitace, byť vše prvotřídní, nás neochrání. To nastupuje až posléze. Musíme se bránit sami a být k sobě hodní- hlavně nekouřit, omezovat živočišné tuky a alkohol, a navíc- hýbat se! To je nezbytné. 

Směrem uzdravování  CMP pro 21. století se zabývala Bc.M.Hradilová, která také ukázala DVD z loňského zářijového Rekondičního pobytu ve Starých Splavech. Rekondiční pobyty pořádá Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách  a musím říci, že – protože jsem byla účastna- natočené osoby se na počátku pobytu samy  téměř nehnuly. Pí.Hradilová má metodu, kterou učí  ovládat vlastní tělo myšlenkou. Je to nové, osvědčuje se to, a jde to ! Je to úžasné, a já přeju všem, aby se na rekondice dostali. Přihlásit se může každý člověk po CMP, a to na adrese scmp@volny.cz. A protože moc dobře vím, že spousta lidí není s internetem zadobře, píšu ještě kompletní „civilní“  adresu :

SDRUŽENÍ PRO REHABILITACI OSOB PO CÉVNÍCH MOZKOVÝCH PŘÍHODÁCH,

Elišky Peškové 17, 150 00 Praha 5, kontakt :B.Prokopenková, D.Kolací , tel.776721519, 777610827, www.sdruzenicmp.cz.                          

Květa Kovalská, středa 25. března 2015

Kontaktujte nás

!FIRMA
Ulice Nejedlého 123
Město nad Labem 595 03

E-mail: !EMAIL
Tel.: !TELEFON


Zvětšit mapu