Konference Interoperabilita zdravotní péče a péče následné 18.9. 2018

Konference

 

Interoperabilita zdravotní péče a péče následné

pořádanámístopředsedou Senátu Parlamentu České republiky ing. Ivo Bárkem

za odborné spolupráce

se Sdružením pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách z.s.

 

v úterý 18. září 2018 v 10.00 hodin

 

v Senátu Parlamentu České republiky, Valdštejnské náměstí 17/4, Praha 1

 jednací sál Valdštejnského paláce, vchod recepce A, Valdštejnská ulice

 

 

Program konference

 

 • 9.30 -10.00       Prezence účastníků

 

 • 10.00-10.10      Zahájení          

                             Ing. Ivo Bárek, místopředseda Senátu Parlamentu ČR

 

 • 10.10-10.20      Úvodní slovo

                             Mirka Dámcová, Sdružení CMP

 

 • 10.20-10.55      Fáze rehabilitace (součinnost rehabilitace ve zdravotnictví, sociální, pedagogicko

                       výchovná a pracovní rehabilitace)

                       Prof. MUDr. Olga Švestková, PhD., přednostka Kliniky rehabilitačního lékařství,

 1. LF UK a VFN

     

 • 10.55-11.15     Cerobrovaskulární neurochirurgie

                             Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., přednosta Neurochirurgické a neuroonkologické 

                            kliniky 1. LF UK a ÚVN

 

 • 11.15-11.35      Dva významné výzkumné projekty EU – Prevence iktu a jeho akutní ošetření

                             Prof. MUDr. Pavel Kalvach, Csc., Cerebrovaskulární sekce ČNS JEP

 

 • 11.35-12.05     Máme ucelenou komplexní rehabilitaci u pacientů s onemocněním mozku?

                            Bc. Marie Hradilová, Sdružení CMP, MUDr. Radmila Pastorková, PhD., Krajský úřad

                            Olomouc

 

 • 12.05-12.30     Přestávka

 

 • 12.30-12.50     Aktuální stav péče o pacienty s akutní CMP v ČR – úspěchy a výzkum

                            Prim. MUDr. Ondřej Škoda, primář neurologického odd. Nemocnice Jihlava

 

 • 12.50-13.10      Neakutní péče – zatím polojasno

                            MUDr. Václav Volejník, CSc., ředitel Hamzovy odborné léčebny Luže-Košumberk

 

 • 13.10-13.30      Možnosti dlouhodobé péče o pacienty po CMP

                       Mgr. Hana Kratochvílová, Sdružení CMP

 

 • 13.30-13.45      Závěr, diskuse

Kontaktujte nás

!FIRMA
Ulice Nejedlého 123
Město nad Labem 595 03

E-mail: !EMAIL
Tel.: !TELEFON


Zvětšit mapu