Mezinárodní projekt k prevenci mozkových iktů u pacientů po mozkovém krvácení -

BEZPEČNÝ   

PREvention of Stroke in Intracerebral  

Hemorrhage survivors with Atrial Fibrilation

Zahajuje mezinárodní projekt k prevenci mozkových iktů u pacientů po mozkovém krvácení

Byla přijata iniciativa, financovaná Evropskou komisí mnoha miliony EUR, k prevenci mozkových iktů u pacientů s přítomným rizikem.

Projekt o hodnotě 6,9 milionů EUR je zaměřen na pacienty s fibrilací srdečních síní (AF), běžnou srdeční abnormitou, způsobující nepravidelný a nadměrně rychlý srdeční rytmus, kteří předtím prodělali cévní mozkovou příhodu typu mozkového krvácení (nazývanou intracerebrální hemoragie, ICH). Prevence mozkové příhody u osob s fibrilací síní, přeživších intracerebrální krvácení (PRESTIGE–AF) svolává vědce a kliniky z celé Evropy se záměrem zredukovat riziko dalšího mozkového iktu v této skupině pacientů.

Mozkový iktu je jednou z největších zátěží veřejného zdravotnictví po celém světě. Nastává, když je přerušena dodávka krve mozku, například krevní sraženinou v tepně, nebo mozkovým krvácením. Je to nejčastější příčina invalidity, získané v dospělém věku. Je též na druhém místě mezi vedoucími příčinami smrti a je druhou nejčastější příčinou demence. Navíc se očekává, že dopady iktů dále vzrostou v nadcházejících dekádách v důsledku stárnutí populace.

Jádrem projektu PRESTIGE-AF bude klinická studie k získání poznatků o doporučené medikaci pro prevenci iktů u pacientů s AF. V několika ramenech studie se bude analyzovat modelování předpovědi rizika s použitím mozkového zobrazování, genetického testování a dalších biologických ukazatelů. Jiné stránky projektu budou zahrnovat vyšetření kognitivních (rozpoznávacích) a psychologických faktorů a dodržování preskribce pacienty.

Mezinárodní spolupráce

Pětiletý projekt bude veden Profesorem Rolandem Veltkampem z Interní kliniky, Imperial College v Londýně a zahrnuje 11 dalších partnerských institucí po celém Spojeném Království a Evropě. Profesor Veltkamp řekl: „Prevence mozkových iktů si žádá řešení u zranitelných pacientů po cévní příhodě, kteří mají rozmanité poruchy a vzájemně provázaná rizika. Je to tato složitost, která způsobuje nesnáze při vypracování nejlepší individuální preventivní strategie pro každého určitého pacienta. Při práci se svými mezinárodními partnery v iniciativě PRESTIGE-AF doufáme, že vyřešíme některé z dosud nesplněných potřeb těchto pacientů a vyvineme léčbu více individuálně přizpůsobenou. Prevence je klíčová a v nejzazším cíli usilujeme předejít iktům a jejich dopadu na životy pacientů.“

Evropská Aliance proti Iktům (Stroke Alliance for Europe, SAFE) zodpovídá v projektu za šíření informací o PRESTIGE-AF v okruhu zabývajícím se mozkovými cévními příhodami. Při zájmu o další informace, prosím, kontaktujte research@safestroke.eu.

PRESTIGE-AF obdržel financování z Programu výzkumu inovací Horizontů Evropské Unie 2020, pod Grantovou dohodou č. 754517

Kontaktujte nás

!FIRMA
Ulice Nejedlého 123
Město nad Labem 595 03

E-mail: !EMAIL
Tel.: !TELEFON


Zvětšit mapu