Tension

                                                                                                                                                     SAFE

Byla zahájena velká mezinárodní studie ve snaze rozšířit užitky mechanické trombektomie. Trombektomie je léčba určitých typů akutní ischemické cévní příhody mozkové, která užívá mechanických nástrojů k dramatické redukci následků počínajícího iktu. Používá se velmi jemných instrumentů k rozdrcení a odstranění sraženiny z krevní tepny v mozku. Tuto metodu provádějí vysoce zruční neuroradiologové a vyžaduje specializované nemocniční pracoviště.

Nedávné studie této trombektomie zahrnovaly úzce vybrané skupiny pacientů s iktem. Ukázaly, že při použití u nemocných s pouze malým rozsahem cévní příhody sníží trombektomie významně úroveň následné invalidity tím, že obnoví krevní tok a tím omezí mozkové poškození.

Nová studie, jako součást projektu TENSION, financovaného Evropskou Unií bude posuzovat účinky mechanického odstranění sraženiny u velkého souboru pacientů, u nichž je užitek trombektomie dosud nejistý. TENSION bude studovat, zda je bezpečné a užitečné provádět trombektomii u pacientů s tzv. rozsáhlými poruchami, tedy s většími oblastmi porušeného mozku ve srovnání s předchozími studiemi. Pacienty bude povoleno zařadit do studie také až do 12 hodin poté, co se objevily první příznaky. To rozšíří léčbu na větší skupinu pacientů: včetně většího počtu například těch, kteří utrpí mozkový iktus v noci a mají tak vyšší pravděpodobnost dostat se do nemocnice se zpožděním.

TENSION pečuje o to, aby na vyhodnocení výsledků studie a jejích léčebných efektů měla podíl perspektiva pacientů. A co je důležité, studie také poskytne důkazy pro socio-ekonomický užitek z rozšiřujícího se použití mechanické trombektomie.

Studie zařadí až 714 pacientů z osmi evropských zemí a projekt poběží 5 let od února 2018. TENSION je koordinován Profesorem Dr Götzem Thomalla z Univerzitní kliniky Hamburg-Eppendorf v Hamburgu a Profesorem Dr Martinem Bendszusem z Univerzitní kliniky Heidelberg. Obdržel finance z programu „EU Horizon 2020“. Prof. Thomalla řekl „TENSION oslovuje velký zdravotní problém a poskytne data pro efektivní léčebné intervence u pacientů se závažným mozkovým iktem. To znamená, že získáme lepší individuální výsledná data a zabráníme invaliditě v důsledku iktů u velkého počtu pacientů. Na společenské úrovni nová léčba pomůže zredukovat náklady na cévní mozkové příhody“.

Pro více informací, prosím, kontaktujte research@safestroke.eu

Kontaktujte nás

!FIRMA
Ulice Nejedlého 123
Město nad Labem 595 03

E-mail: !EMAIL
Tel.: !TELEFON


Zvětšit mapu