SAFE Research Dissemination 2020

SAFE Research Dissemination 2020

 PRESTIGE-AF     

 Prestige-af

Dr Eleni Korompoki, MD, PhD, FESO

Clinical Research Fellow in Stroke Medicine

Division of Brain Sciences

Imperial College London

SAFE: Kdybyste měla vysvětlit smysl tohoto výzkumného projektu někomu bez medicinského vzdělání, co byste řekla?  

EK: Provádíme výzkumnou studii aby se zjistilo, zda pacienti, kteří prodělalali mozkové krvácení, mají dostávat antikoagulační léčbu k prevenci sraženin, které mohlo být způsobeno srdeční arytmií, nazývanou fibrilací síní. Dosud nevíme jak předejít mozkové mrtvici u těchto pacientů.

SAFE: Jaký druh partnerů potřebujete k provedení této studie?

EK: Tento projekt pokrývá mnoho specializací, takže potřebujeme partnery s expertízou v mozkových iktech, kardiologii, genetice, biomarkerech, neurozobrazování, a předpovědních modelech – mám-li jmenovat alespoň pár důležitých!

 SAFE: Můžete krátce popsat svou roli v tomto projektu?

EK: Jsem členkou centrální klinické skupiny, která obsluhuje všech (70!) nemocnic, které shromažďují osoby do naší klinické studie.  Jsem k dispozici, abych poskytla lékařkou podporu, zodpověděla otázky o zařaditelnosti pacienta a kontrolovala zprávy o bezpečnosti (nazývané nežádoucí účinky), neboť přísně monitorujeme všechny zdravotní potíže, které pacienti mají po dobu co jsou ve studii. Ke konci projektu budu zapojena do analýzy dat a sepsání výsledků studie.

SAFE: Jaké jsou (pokud nějaké) potíže s naplněním této práce?  

EK: Cévní příhoda mozková je vedoucí příčina invalidity v Evropě a příhody způsobené krvácením jsou ještě závažnější. Takže může být problém vyhledat pacienty, kteří jsou ochotni a vhodní zúčastnit se ve studii jako je tato.

SAFE: Co vás osobně přilákalo vstoupit do tohoto projektu? 

EK: Jsem zapojena do výzkumu mozkových příhod více než 10 let; se zaměřením na prevenci iktů a vztahy mezi srdcem a mozkem.  Jako lékařka a výzkumnice pevně věřím, že prevence je pro zdravotní pohodu klíčová.  PRESTIGE- AF je preventivní studie, zaměřená na individualizovaný přístup a lepší kvalitu života po iktu. Studie také zodpoví důležité aspekty, jako jsou rozdíly postižení dle pohlaví a postoje a preference pacientů.   

Jako členka výboru PRESTIGE-AF mám mnoho příležitostí jednat s mezinárodně uznávanými experty z deseti vedoucích Evropských akademických institucí, pracovat společně s multidisciplinárním teamem z několika Evropských zemí, získat mnoho zkušeností a zlepšit své vědecké schopnosti.

SAFE: Až tento projekt skončí, co očekáváte, že se změní, tedy jak se to promítne do léčby iktů?   

EK: Očekáváme, že budeme schopni poskytnout léčbu založenou na důkazech pacientům, kteří prodělali mozkové krvácení a mají fibrilaci síní, která je nejčastější formou srdeční arytmie. Navíc doufáme, že budeme schopni zahájit u těchto pacientů přístup lépe osobně centrovaný, s použitím informací, získaných ze sledování mozkových obrazových skenů, jaterních testů, pohlavních rozdílů a psychologických postřehů.    

PRESTIGE-AF je financován výzkumným a inovačním programem Evropské Unie Horizont 2020 pod číslem grantu No. 754517.

 

PRECIOUS

Jeroen de Jonge

Neurology Resident, UMC Utrecht

 

 Precious

SAFE: Kdybyste měl vysvětlit smysl tohoto výzkumného projektu někomu bez medicinského vzdělání, co byste řekl?  

Studie PRECIOUS znamená ‘PREvence komplikací (C) ke zlepšení (I) ke zlepšení následků (OUTcome u starších pacientů s iktem (Stroke). Tato lékařská studie je project výzkumné spolupráce financovaný EU, zaměřený na hledání cest, jak zlepšit uzdravení pacientů s iktem, starších než 66 let. Po cévní příhodě mozkové mohou mít pacienti komplikace, jako je horečka, nebo zápal plic. Pacienti s takovou to komplikací po iktu se obvykle uzdravují hůř, než pacienti bez komplikace. Normálně se komplikace léčí, když se příznaky stanou zřetelnými. Horečka se léčí paracetamolem, nevolnost a zvracení metoclopramidem, a infekce se léčí antibiotiky. V této studii stavíme léčbu před vznik symptomů, abychom otestovali, zda prevencí komplikací zlepšíme uzdravení.

SAFE: Jaký druh partnerů potřebujete k provedení této studie?

Sestavení, provádění a organizace studie, jako je PRECIOUS zahrnuje mnoho různých partnerů a organizací. PRECIOUS se provádí asi v 80 nemocnicích v 9 Evropských zemích. Než se začne lékařských výzkum s pacienty, musí být schválen řídícími orgány, které stanoví, zda je vaše studie užitečná, bezpečná, etická a proveditelná. V každé ze zúčastněných nemocnic je smluvní doctor, který pomůže se sestavením studie. Někdy jsou však pravidla a předpisy tak složité, že se zapojí ještě specializovaná výzkumná organizace, aby v tom procesu pomohla. 

V průběhu studie se zúčastní několik partnerů, každý se specifickým úkolem. Například je tam bezpečnostní team, který sbírá informace o možných vedlejších příznacích léků, aby se dohlédlo na bezpečnost léčby. Jiný team navrhuje elektronický datový systém, což je bezpečná on-line platforma, v níž místní výzkumníci mohou vyplňovat data pacientů. Také je tam team, který pravidelně navštěvuje nemocnice aby monitoroval, zda se studie provádí podle pravidel. Na konci studie je také shromážděno množství informací a proto potřebujeme statistickou skupinu aby provedla analýzu všech informací ke stanovení, zda ty léčebné postupy byly efektivní. Toto však je pouze pár příkladů; k uskutečnění takovéhoto projektu pak potřebujete ještě mnoho partnerů.

SAFE: Můžete krátce popsat svou roli v tomto projektu?

Mým úkolem v pozici manažéra studie je dozírat na všechny procesy ve vztahu k PRECIOUS ode dne ke dni. Ta práce je velmi široká a sestává například z vrchního dozoru na studii, podpory v získávání regulačních povolení, sestavování nemocnic k účasti, zařazování pacientů do studie a zodpovídání otázek místních výzkumníků na zapojení pacientů, sběr dat a sledování nemocných.  

SAFE: Jaké jsou (pokud nějaké) potíže s naplněním této práce?  

Získání úředních schválení v různých zemích a nemocnicích vyžaduje spoustu papírování a zvládnutí byrokratických úkolů. Tato činnost zabere spoustu času. Samozřejmě je velmi důležité, že se výzkum stanoví velmi pečlivě dříve než může začít, ale někdy se specifické okolnosti výzkumu stanovují několikrát. Zabere to hodně času, než může vlastní výzkum začít, a to je někdy náročné.

SAFE: Co vás osobně přilákalo vstoupit do tohoto projektu? 

Mozkový iktus je celosvětově druhá nejčastější příčina smrti a třetí nejčastější příčina dlouhodobé invalidity.

Mnozí nemocní trpí následky iktu každodenně. Přitom dostupné léčebné možnosti jsou dosud omezené. V důsledku lékařského výkumu se dosáhlo v léčbě mozkové cévní příhody zřetelného pokroku a nové efektivní léčebné možnosti se staly v posledním desetiletí dostupnými. Co mě osobně přitahuje k tomuto projektu je možnost podpořit výzkum který hledá nové cesty, jak léčit mozkové ikty. 

SAFE: Až tento projekt skončí, co očekáváte, že se změní, tedy jak se to promítne do léčby iktů?   

Doufáme, že najdeme jednoduchou, bezpečnou a účinnou léčebnou strategii pro pacienty, kteří měli mozkovou příhodu. Takovou, která zabrání vývoji komplikací a zlepší uzdravení po iktu. 

PRECIOUS obdržel finanční zajištění od výzkumu  Horizon 2020 research and innovation programme Evropské Unie pod číslem grantu No 634809.

SVDs@Target

Danielle Kerkhofs

PhD candidate

Maastricht University

 Svds

SAFE: Kdybyste měla vysvětlit smysl tohoto výzkumného projektu někomu bez medicinského vzdělání, co byste řekla?  

 

Tento SVDs@target projekt zamýšlí objasnit základní mechanismy tzv. nemoci malých cév v mozku (cerebral Small Vessel Disease - cSVD) a objevit nové léčebné možnosti této nemoci.    Termín cSVD je nadřazená kategorie, označující různé chorobné děje na malých cévách mozku. Ty způsobují až čtvrtinu všech iktů a téměř 45% všech demencí. Poznáním původních mechanismů této nemoci doufáme vytvořit předpoklady k vytvoření nových léčebných postupů, specifických pro cSVD.

SAFE: Jaký druh partnerů potřebujete k provedení této studie?

 

Partneři, které potřebujeme k této studii potřebují mít jak klinickou, tak pre-klinickou zkušenost s výzkumem. Abychom dále objasnili podkladové mechanismy nemoci, potřebujeme začít na základní úrovni, poté následované klinickými studiemi na pacientech. Myslím, že rovnováha mezi pre-klinickým a klinickým výzkumem je jednou ze silných stránek tohoto projektu.  

 

SAFE: Můžete krátce popsat svou roli v tomto projektu?

 

Pracuji na tomto projektu jako PhD student Maastrichtské Univerzity, účastnící se jak pre-klinické, tak klinické studie. Naše hlavní výzkumné téma v Maastrichtu je pátrat po specifické roli zánětu, a ještě detailněji po různých populacích imunitních buněk při vývoji cSVD. Dále se účastním na klinických studiích Investigate@SVDs a TREAT-SVDs.

SAFE: Co vás osobně přilákalo vstoupit do tohoto projektu?

 

Co skutečně miluji na tomto projektu, je mezinárodní spolupráce mezi různými výzkumnými skupinami a zaměření jak na pre-klinickou, tak klinickou práci.

SAFE: Až tento projekt skončí, co očekáváte, že se změní, tedy jak se to promítne do léčby iktů?   

Tento projekt nám dá větší pochopení mechanismů, způsobujících chorobný vznik cSVD. Získané vědomosti umožní, doufejme, následný krok, kde budeme moci zkoumat konkrétnější léčbu, která může omezit rozvoj choroby. Dále, tyto vědomosti nás mohou vyzbrojit novými možnostmi pro časnější detekci této nemoci.

SVDs@Target obdržel finanční zajištění od výzkumu  Horizon 2020 research and innovation programme Evropské Unie pod číslem grantu No 666881.

----------------------------------------

PROOF

Dr Sven Poli

Deputy Medical Director
Dept Neurology & Stroke

University of Tuebingen

 Proof

SAFE: Kdybyste měl vysvětlit smysl tohoto výzkumného projektu někomu bez medicinského vzdělání, co byste řekl?  

 

SP: Rekanalizace (zprůchodnění) uzavřené tepny je dnes zavedenou léčbou mozkového iktu.

Navzdory úspěšné rekanalizaci však mnozí pacieti utrpí těžký iktus, protože jejich mozkové buňky odemřou dříve, než bylo opětovného zprůchodnění cévy dosaženo. Hlavním úvodcem smrti mozkových buněk při mozkové mrtvici je nedostatek kyslíku v ischemických oblastech.

Dýchání čistého kyslíku (místo pokojového vzduchu) zvyšuje hladinu kyslíku rozpuštěného v krvi. Zvýšený kyslík v krvi by měl vynahradit jeho nedostatek a tak udržet mozkové buňky naživu až do úspěšného zprůchodnění uzavřené tepny.

SAFE: Jaký druh partnerů potřebujete k provedení této studie?

 

SP: Mnoho studijních center s vysoce motivovanými studijními týmy a lékaři specializovanými na ikty.

SAFE: Můžete krátce popsat svou roli v tomto projektu?

 

SP: Výzkumník koordinátor je zodpovědný za protokol studie, za jeho plnění a komunikaci mezi studijními centry a kompetentními úřady.

SAFE: Jaké jsou (pokud nějaké) potíže s naplněním této práce? 

 

SP: Nábor pacientů vyžaduje vysokou motivaci a personal, připravený 24 hodin 7 dnů v týdnu, zařazovat pacienty ve velmi krátkém časovém okně pro léčbu.

SAFE: Co vás osobně přilákalo vstoupit do tohoto projektu?

 

SP: Svou kariéru na poli mediciny mozkový iktů jsem začal v roce 2006. Špatné výsledky vzdor standardní léčbě, to je rekanalizace buď nitrožilní trombolýzou nebo endovaskulární trombektomií (vynětí trombu z tepny katetrem zavedeným do cévy), mě dohnaly k výzkumu neuroprotekce (farmakologická ochrana nervové tkáně). Mé dva oblíbené postupy byly kyslík a snížení teploty. Zatímco to druhé je dosud obtížné aplikovat na lidi, to první se mi zdálo snadné zavést do pracovní rutiny u klinického iktu.

SAFE: Až tento projekt skončí, co očekáváte, že se změní, tedy jak se to promítne do léčby iktů? 

 

SP: Pokud bude kyslík fungovat, bude možné zahájit takovou léčbu hned po nástupu příznaků. To může léčbu iktů revolučně změnit získáním času pro mozek a pacienta dokud neproběhne zprůchodnění cévního řečiště.

Studie PROOF obdržela finanční zajištění od výzkumu Horizon 2020 research and innovation programme Evropské Unie pod číslem grantu No. 733379.

TENSION

Dr. Claus Simonsen

Dept. Of Neurology

Aarhus University Hospital

 Tension

SAFE: Kdybyste měl vysvětlit smysl tohoto výzkumného projektu někomu bez medicinského vzdělání, co byste řekl?  

 

Léčba mozkových mrtvic se zlepšuje. Většina takových iktů je způsobena uzávěrem tepny. Ostranění takové sraženiny/uzávěru znamená, že pacient dopadne mnohem lépe. Je-li sraženina velká, můžeme ji odstranit katetrem. To je skvělá myšlenka, je-li škoda na okolním mozku malá. Je-li škoda pokročilejší, nevíme, zda pacient získá odstraněním sraženiny. Náš project se pokusí dokázat, že takoví pacienti rovněž profitují. Pak bychom mohli takto léčit a pomoci vice pacientům.

SAFE: Jaký druh partnerů potřebujete k provedení této studie?

 

Abyste se mohli stát partnerem projektu, musíte mít centrum pro provádění trombektomií (vyjmutí uzávěru z tepny). A také pravděpodobně musíte mít velkou sběrnou oblast z níž se nemocní rekrutují. Mnoho takových pacientů s pokročilou škodou není, aby splňovali současně všechna kritéria pro zařazení. Váš personál by měl mít nějaké zkušenosti se studiemi a zařazováním do studií. Sestra výzkumnice by byla velmi dobrá.

SAFE: Můžete krátce popsat svou roli v tomto projektu?

 

Jsem hlavní PI (hlavní řešitel) v Dánsku. Jsem v kontaktu s řídícími kolegy studie a s monitory v Dánsku. Pokouším se zařadit více dánských center do studie. A usiluji zvýšit zařazování ve svém vlastním centru připomínáním studie ostatním kolegům.

SAFE: Jaké jsou (pokud nějaké) potíže s naplněním této práce?

 

Nesnáze:  udržovat všechny informované o projektu. Rozdělovat náhodně pacienty na léčené a neléčené. Získávat souhlas od příbuzných v případě kritické situace. (V Dánsku rozdělujeme náhodně bez souhlasu, avšak potřebujeme od příbuzných souhlas, zda může pacient ve studii setrvat).

SAFE: Co vás osobně přilákalo vstoupit do tohoto projektu?

 

Ošetření akutního iktu je v mém velkém výzkumném zájmu. Toto téma (léčba nemocných s velkým iktem a pokročilou škodou ve tkání) je jedna z nejzajímavějších kapitol v léčbě iktů.

SAFE: Až tento projekt skončí, co očekáváte, že se změní, tedy jak se to promítne do léčby iktů? 

 

Myslím, že projekt vyjde úspěšně (Jinak bych se asi nezúčastnil). Myslím si proto, že budeme moci ošetřovat takto více pacientů, až projekt skončí. Nebo budeme lépe poučeni, když děláme léčebná rozhodnutí pro tuto skupinu pacientů.

.  

Studie TENSION obdržela finanční zajištění od výzkumu Horizon 2020 research and innovation programme Evropské Unie pod číslem grantu No. 754640.

Kontaktujte nás

!FIRMA
Ulice Nejedlého 123
Město nad Labem 595 03

E-mail: !EMAIL
Tel.: !TELEFON


Zvětšit mapu