Stanovisko MPSV ČR

INFORMACE O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

- Doporučené postupy

Doporučení pro poskytovatele sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID-19 – platné od 15. 3.
Odpovídá v něm na nejčastější otázky poskytovatelů týkající se např. jak postupovat v oblasti pracovně právních předpisů, jak nastavit preventivní opatření či kdy lze přerušit poskytování služeb.
Dokument naleznete ZDE.

Doporučený postup pro terénní pečovatelské služby

V nouzovém stavu, ve kterém se nacházíme, se hlavně u seniorů zvyšuje poptávka po poskytnutí stravy nebo pořízení nákupu potravin a léků. Proto MPSV vydalo doporučený postup pro terénní pečovatelské služby. Doporučujeme, aby poskytovatelé pečovatelské služby zaměřili hlavně na tyto základní činnosti, ale samozřejmě, tak aby nedošlo k ohrožení života a zdraví klientů. Své služby mohou rozšířit i pro nové klienty, a to včetně těch, kteří se nacházejí v karanténě. Samozřejmostí je důsledné dodržování preventivních opatření. Detaily ZDE.

- Doporučený postup pro poskytovatele sociálních služeb pro osoby bez domova (tj. azylové domy, nízkoprahová denní centra, noclehárny a terénní programy).

Zákaz shromažďování osob s počtem více jak 30 osob se nevztahuje na poskytování sociálních služeb, pokud takové sociální služby nebyly usnesením vlády přerušeny. Netýká se tedy sociálních služeb s cílovou skupinou osob bez domova (azylových domů, nízkoprahových denních center, nocleháren a terénních programů).

MPSV doporučuje rozšířit poskytování sociální služby noclehárna na 24 hodinový provoz 7 dní v týdnu. Tudíž charakter ambulantní služby se může změnit na formu pobytovou, ale to pouze za účelem ochrany života a zdraví klientů.

MPSV v pobytových službách sociální prevence doporučuje měřit klientům teplotu a sledovat další příznaky onemocnění COVID-19. Odmítnutí měření teploty ze strany klienta může být důvodem pro odmítnutí poskytnutí sociální služby.

V případech, kdy dochází k personálnímu nedostatku v souvislosti s šířením koronaviru, mohou sociální služby požádat kraj o zajištění nutného personálu, který bude zajištěn studenty sociálních oborů.

Plné znění doporučení ZDE.

- Omezování provozu

Uzavření denních stacionářů od 16. 3.
Všechny potřebné informace naleznete v tomto dokumentu v kapitole „Uzavření denních stacionářů“.

Uzavření dalších typů zařízení sociálních služeb od 18. 03.
Konkrétně se to týká: týdenních stacionářů, center denních služeb, nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a pro seniory a osoby se zdravotním postižením a sociálně terapeutických dílen, které jsou určeny pro seniory, děti a zdravotně postižené.
 

- Zákazy návštěv a vycházek

Během trvání mimořádných opatření se zakazují vycházky mimo areál zařízení klientům některých typů pobytových služeb.
Opatření platí od 16. 3. 2020 a týká se následujících zařízení: domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem.

Zákaz návštěv ve všech pobytových a odlehčovacích zařízeních sociálních služeb i všech zařízeních lůžkové zdravotní péče.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření, které nařizuje s účinností od 10. 3. 2020 všem poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče a zařízením sociálních služeb zákaz návštěv osob. Výjimkou je lůžková péče, která se poskytuje nezletilým pacientům nebo klientům sociálních služeb, pacientům či klientům s omezenou svéprávností a rodičkám. Zákaz návštěv se také nevztahuje na hospice včetně služeb pro pacienty či klienty sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.
 

- Zajištění personálních kapacit

Ve spolupráci s kraji lze řešit i tuto situaci, bližší informace naleznete v tomto dokumentu v kapitole „Uložení pracovní povinnosti studentům pro poskytování sociálních služeb“.
 

- Jednodušší administrativa

Po dobu trvání nouzového stavu není například nutné uzavírat s klienty smlouvu písemně. Toto opatření má za cíl zvýšit flexibilitu sociálních služeb a současně umožnit sociálním službám, aby se zaměřily na poskytování základních činností – např. rozvoz potravin, ubytování, osobní hygienu apod.
 

- Omezení volného pohybu osob a dopad na sociální služby

  1. Pobytové sociální služby jsou nadále zajištěny - jak v domovech pro seniory, tak v dalších pobytových službách pro zdravotně postižené.
  2. Pomoc a podpora lidem bez domova a lidem trpícím závislostí bude taktéž dostupná, a to jak „na ulici“, tak i v nízkoprahových denních centrech, noclehárnách a v azylových domech, a to s dodržením všech hygienických zásad.
  3. Člověk, na nějž se vztahují karanténní opatření, a který je klientem pobytové sociální služby, se nemusí obávat „vyhození“ ze služby, naopak poskytovatel přizpůsobí režim tak, aby služba mohla být nadále poskytována.
  4. Senioři a lidé se zdravotním postižením, kteří žijí doma, budou moci využít pro nákup a dovoz hotových jídel i pečovatelskou službu, pokud nemají k dispozici blízké. Služby budou poskytnuty i v případě nařízení omezení volného pohybu osob. Určitě není nutné se bát samoty.
  5. Poskytovatelé sociálních služeb budou moci využít i personál z jiné služby, která je z usnesení vlády pozastavena a případně jsou k dispozici na výpomoc studenti sociálních oborů.

Stanovisko_mpsv

Doporuceny_postup_c1

Doporuceny_postup_c3

Doporuceny_postup_stacionare_studenti

Kontaktujte nás

!FIRMA
Ulice Nejedlého 123
Město nad Labem 595 03

E-mail: !EMAIL
Tel.: !TELEFON


Zvětšit mapu